در حاشیه نجات معدنچی‌های شیلی

Saturday, October 16, 2010

تو این جریان نجات معدنچی‌های شیلی چند مورد جلب توجه کرد، یکی اینکه اسم یکی از اونا «عمر» بود و اسم یکی دیگه‌شون «عثمان»!
یکی دیگه هم موهای رنگ کرده دو سه نفرشون بود که بعد از هفتاد روز از عمق هفتصد متری زمین اومدن بیرون!
اونی كه بعد از بيرون اومدن زنش رو فرانسوی بوسيد، اونی كه اومد بيرون و با توپ نوه‏اش روپایی زد، اونی كه از زير زمين برای رييس جمهورشون سنگ يادگاری آورده بود... اين هم يكی از افسانه‏های تاريخ بود كه با چشمهای خودمون ديديم.

0 comments: