قیافه سردار در عصر عاشورای پارسال

Monday, October 4, 2010

مانور اقتدار برگزار می‌کنن تا عقده‌های جنسی‌شون رو ارضا کنن و خاطرات بد عاشورای پارسال رو از بین ببرن! مملکته داریم؟

0 comments: