هرچی گفتی، آینه به هفت جد و آبادت

Monday, July 5, 2010

یعنی برای بعضی‌ها همون بالاترین و امثالش خوبه که برن عین پیرزنها دور هم بشینن و غرغر کنن و فکر کنن تمام دنیا و اصلاح‌گران دنیا نشستن و دارن اونجا بد و بیراه میگن و فرداست که پیروز بشن.
کسی که فکر می‌کنه من کار بازیگرانی که رفتن اونجا رو تائید یا تشویق کردم یا حتی خودم هم قاطی اونها بودم(!)، شعورش درحد اسپرم خوک می‌مونه، میگم اسپرم خوک چون عقلش نرسیده که بره اقلا اسپرم گاو بشه!
والسلام

0 comments: