ژانر کلاسگذاران

Thursday, July 29, 2010

اونایی که کلاس می‌ذارن:
مردان: یادش به‌خیر، دوران خدمتمون تو زمستون، برفهای کوه‌های کردستان...
زنان: وقتی دماغم رو عمل کردم، ده میلیون خرج برداشت...
مردان و زنان: خط موبایلم رو زمانی خریدم که دو تومن قیمتش بود...
!

0 comments: