طعم‌های دوران کودکی

Sunday, July 18, 2010

یه مزه‌هایی هست که از بچگی زیر دندونم مونده... خمیر دندونی که قورت می‌دادم، تکه ای از مهر نماز بابام، ته مداد سیاه استدلر، تخمه ژاپنی با پوست و...