سرشماری ایرانی های ِ مقیم خارج ِ گودر

Thursday, July 15, 2010

در ادامه طرح سرشماری خودم از بچه‌های گودر،
لطفا دوستانی که در خارج از ایران هستند، این پست رو لایک و شر کنن!

0 comments: