شعارهای تعطیلات تابستانه یکشنبه و دوشنبه

Saturday, July 10, 2010

می‌جنگیم، می‌میریم، پولمونو پس می‌گیریم، ولی مالیات نمی‌دیم
نترسین، نترسین، ما همه حاجی هستیم
پول ما رو دزدین، دارن باهاش پز میدن
بسیجی واقعی، دشمن اداره‌ی دارایی
!

0 comments: