فرکانس جدید فارسی وان بدون پارازیت

Monday, July 26, 2010

حالا که فارسی وان رو قطع کردین، اقلا هر شب ازغدی و حسن عباسی و شهرام امیری پخش کنین یک کم بخندیم!
.
.
.
پینوشت: تیتر سرکاری بود تا یک کم بخندیم!

0 comments: