ژانر آنلاین

Saturday, July 10, 2010

اینایی که هر فیدی که وحیدآنلاین شر میکنه، فکر می‌کنن اونا رو خود وحید نوشته و زیرش نظر میدن و فکر می‌کنن اگه نظر ندن بقیه فکر می‌کنن لالن!

0 comments: