ژانر هماهنگ ِ مخلوط

Wednesday, July 14, 2010

اونایی که خیلی نازن،
اونایی که شکل غازن،
یا عین ته پیازن،
با گردن درازن،
هی به خودشون می‌نازن!