جریمه‌ی پیشگوزی

Thursday, July 8, 2010

میگن قرار شده اختاپوسه به عنوان جریمه، لباس‌های «لو» سرمربی آلمان رو که چند وقته نشسته، بشوره!

1 comments:

علی said...

سلام امشب خوب سر کیفی تند تند پست میزاری! مگه فردا کار و زندگی نداری ؟