همسایه‌هایی که داریم- واقعی

Monday, July 12, 2010

خونه همسایه آتیش گرفته، همسایه‌ها به جای اینکه کمک کنن، نفری یه دوربین و موبایل آوردن و دارن شکار صحنه‌ها می‌کنن!
آتش نشانی بعد از خاکستر شدن خونه رسیده، می‌خوان شلنگش رو باز کنن، اشتباهی شیر رو باز می کنن، شلنگ از دست یارو درمیره، همه تماشاگران رو خیس می‌کنه!
از بس آب ریختن تو خونه، دیوارهای خونه ترک برمی‌داره، ولی هنوز آتیش شعله میکشه و همسایه‌ها ریسه رفتن از خنده!
لاستیک ماشین همسایه تو پارکینگش می‌ترکه، از صدای انفجار همه فرار می‌کنن و همدیگه رو زیر دست و پا له می‌کنن و خنده‌بازار راه می‌افته!
خلاصه زندگی همسایه خاکستر شد ولی بقیه همسایه‌ها یه شب به یادموندنی و لذتبخش رو تجربه کردن!

0 comments: