آقا داماد عصیان-گر

Saturday, July 31, 2010

- خوب می‌فرمودین، آقازاده چه کاره‌ان؟
+ راستش گیکن. خیلی هم خوش‌تیپ هستن، هی تیپ می‌زنن، مدل ریشش‌شون رو عوض می‌کنن، پیرهن یقه باز می‌پوشن، کلاه‌های مختلفی هم دارن، وقتی هم تو بی‌بی‌سی ظاهر میشن، پیرهن چسب می‌پوشن که نوک جی‌جی هاشون می‌زنه بیرون... خلاصه جیگرین برای خودشون!

0 comments: