غیبت- 6

Tuesday, July 6, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ خوشم اومد... بازم بکن...

0 comments: