در کیش اتفاق افتاد- واقعی

Saturday, July 10, 2010

- آقا ساحل از کدوم طرفه؟
مرد بومی با تمسخر: عامو اینجا جزیره است، از هر طرف بری به ساحل می‌رسی!

0 comments: