زنهایی با موهای کوتاه

Tuesday, July 6, 2010

چرا اینایی که تو کار حقوق بشرن نه تنها خوشگل نیستن، بلکه گاهی زشت هم هستن؟!

2 comments:

مممد said...

موهاشونو کوتاه میکنن که بگن با پسرا فرقی نداریم

Anonymous said...

بابا شماها هم دیگه خیلی چشم و دل سیرین! این خانوم پس لابد فعال ِ یه چیز دیگه است؟
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85