گشت نسبت فارسی وانی

Wednesday, July 14, 2010

- شما دو تا چه نسبتی با هم دارین؟
+ نسبت ماماجون و یه‌یانگ یا
سالوادور و ایزابل، یا
ایگناسیو و مارگاریتا، یا
اسکار و تاتیانا، یا... بازم بگم؟
.
.
.
توضیح: شاید این نوشته دوبار پست شده باشه، گیر ندین و دست به گیرنده‌هاتون هم نزنین!

0 comments: