انسانهای آدم‌نما

Tuesday, July 13, 2010

بالاخره نفهمیدم «انسان» بودن بهتره یا «آدم» بودن؟

0 comments: