کم‌ کاری دوستان گودری

Tuesday, July 20, 2010

به نظرم در حق دکتر عباسی جفا شده، چون به اندازه‌ای که به قضایای «زلزله» و «پوست آرنج» و «مرده‌شور هیکل» و... تو گودر بها داده شد، به «زنای ذهنی» پرداخته نشده!