سيستم بازی آلمان در برابر اسپانیا لو رفت

Wednesday, July 7, 2010

فکر می‌کنم آلمانها می‌خوان با روش «کون به هوا» امشب بازی کنن. شاید هم فکر می‌کنن اسپانیایی‌ها تمایلات همجنس‌گرایانه دارن و می خوان اینطوری گولشون بزنن!

0 comments: