بابام و جام جهانی- 12

Sunday, July 4, 2010

بابام بعد از دیدن قیافه مربی آلمان: این یارو هم که مثل قلعه‌نویی موهاشو پرکلاغی می‌کنه!

0 comments: