دیالوگ- هفت

Sunday, July 11, 2010

«وقتی کسی به پارتنرش میگه: باید با هم حرف بزنیم، یا منظورش اینه که: باید به هم بزنیم، یا اینکه: من حامله‌ام!»