دماسنج طبیعی

Saturday, July 24, 2010

به نظرم گرمای هوا از چهل و پنج درجه هم گذشته. این رو میشه از روی میزان دیوانگی مردم فهمید، یکیش خودم!

1 comments:

مضراب said...

گذشته ؟
نه بابا؟
:))
تو 45 درجه بچه سوسول ها شروع مي كنن به ديوونه شدن...
دماي هوا اين ورا تا 55 درجه و شايد بيشتر هم مي رسه ... ما هم ديگه رومون نمي شه نق بزنيم اونم با وجود قطعي مكرر آب و برق
خدايي اش از رو رفتيم!!!