فحش دوپهلو

Saturday, July 31, 2010

بچه که بودیم، خیلی مودب بودیم، وقتی می‌خواستیم به دوستامون فحش بدیم با شدت و سریع بهش می‌گفتیم: «برو خارکُ سیاحت کن!» و از این نکنه سنجی خودمون خیلی لذت می‌بردیم!

0 comments: