کامی جون

Tuesday, July 27, 2010

فکر کنم «کام*ران نج*ف‌زاده»، چوچک «حیاتی» و «حسین‌زاده» بوده. چون وقتی گزارشهاش تموم میشه، این دو تا یه لبخندهای معناداری می‌زنن که بیا و ببین! حتما دلشون براش تنگ شده!

0 comments: