مالیاتی که می‌دهیم

Friday, July 16, 2010

رفتم اداره دارایی برای اظهارنامه و مالیات. پزشکی هم آمده بود برای اظهارنامه‌اش. فوق تخصص و جراح. همونجا براش با پونزده درصد قطعی کردن. فکر می‌کنین مالیاتش چند شد؟ حدس بزنین! بعله، درست حدس زدین، نه هزار و دویست تومن، ناقابل!