هوسی هوسی هوسی

Tuesday, July 27, 2010

- اگه گفتی فرق شادی و عزاداری تو مذهب اختراعی اینا چیه؟
+ تو عزاداری‌شون با یه ریتم سینه می‌زنن، تو شادی‌شون با همون ریتم دست می‌زنن!

0 comments: