نصایح پدرانه- 3

Monday, July 19, 2010

- پسرم! سعی کن رانندگی بدون دست را یاد بگیری، بعضی وقتها لازم می‌شود!

2 comments:

دختره ی مغزفندقی said...

جان به این بابا!
:))

دختره ی مغز فندقی said...

هان؟ ببخشید من یه کامنت گذاشتم یه سری چیز میز هایی تو یه کادر زرد رنگ اومد که من نفهمیدم چی یه چی شد؟؟ برای همین دوباره میدم! کامنت رو البته!