دلیل افت تحصیلی

Thursday, July 22, 2010

به نظرم از دلایل افت تحصیلی من در دوران راهنمایی این بود که هم دوچرخه داشتم، هم آتاری و هم تفنگ بادی. دیگه بابام نمی‌دونست چه جوری مجبورم کنه درس بخونم!

0 comments: