گشت نسبت عاشقانه / عارفانه

Tuesday, July 20, 2010

- شما دو تا چه نسبتی با هم دارین؟
+ نسبت دل و دلدار...
- گم شین تو مینی‌بوس!
+ نه صبر کنین با یه مثال توضیح بدم براتون. ببینین مثلا شما تو خونه با زیرشلواری هستین ولی الان با لباس نظام، درست شد؟
- ... زود برین پی کارتون! نفر بعدی

2 comments:

Anonymous said...

خوب بعد کی زیر شلواری بود کی لباس فرم؟؟؟
...!!!!

دختره ی مغز فندقی said...

خصوصی :
ببخشید اگه امروز کمی توی وبتون شیطونی کردم.
من تازه وب زدم! نوشته هاتون رو دوست دارم و لینکتون کردم! ازین بابت که اون بالا گفتین خبر بدیم لطفا, گفتم! :)