نوستال دوران جاهليت- ده

Monday, November 30, 2009

... و در گيرنده‌هاي سياه و سفيد، بازيكنان تيم پرسپوليس با لباسهاي روشن در سمت راست زمين و استقلالي‌ها با لباس‌هاي تيره در سمت چپ زمين بازي مي‌كنند.
.
.
.
هميشه از خودم مي پرسيدم اون تماشاگر فوتبالي كه پاي تلويزيون سياه و سفيد نشسته و نمي‌دونه عابدزاده توي كدوم تيم بازي ميكنه و زرينچه توي كدوم تيم، غلط مي‌كنه فوتبال ببينه!
و نمي‌دونستم چرا شفيع و كوثري و بهروان و كوتي و... به تلويزيون مي‌گن گيرنده!