مغازه‌دار پركار شيرازي

Thursday, November 19, 2009

ساعات كار فروشگاه: همه روزه به‌جز ايام هفته
.
.
.
به‌خاطر يه رگ شيرازي‌ام به خودم اجازه ميدم با همشهري‌هام شوخي كنم، كسي ناراحت نشه لطفا

0 comments: