بچه ي هيز

Monday, November 2, 2009

بابا... چرا شومبولت ريش و سيبيل داره؟!

1 comments:

ذغال سنگ said...

سلام این جمله به درد تبلیغات تلویزیونی خودتراشهای سه تیغه ژیلت میخوره!
ژیلت فیوژن