كلام قاصره... در برابر اين همه جيگر

Monday, November 16, 2009

بعضي از دختر خانوم‌هاي گودري اينقدر آواتارهاي خوبي دارن كه لايك براشون كمه، يه لاوي، كيسي، هاگي چيزي هم بايد بزنيم تنگش!