سكه‌ي بهار آزادي، جاي شهدا خالي

Monday, November 16, 2009

- راستي دختر زري خانوم چقدر مهرش كردن؟
+ يك سكه ي بهار آزادي...
- واااي... خدا شانس بده، معلوم ميشه پسره چقدر دوستش داره
+ آره به خدا، تو اين دوره زمونه كي مياد براي يه دختر اينقدر مهريه بده؟

0 comments: