تب

Friday, November 27, 2009

قطره اشك گوشه‌ي چشمت،
وقتي دستت را روي پيشاني‌ام مي‌گذاري،
آبي‌است بر آتشِ تنِ تبدار و مريضم...
.
.
.
بد نيست بعضي وقتها چيزي بنويسم كه نشون بده منم «روح» دارم...