امثال و حكم- دو

Sunday, November 8, 2009

در نطفه خفه كردن!
.
.
.
هر وقت اين ضرب المثل رو مي شنوم، تصور مي كنم كه يكي دستش رو كرده توي ظرفي كه پر از نطفه است و داره يكي يكي خفه شون مي كنه!
عوق
ضرب المثل كثيفيه