خدا رحمت كنه بي‌بي رو

Monday, November 23, 2009

يكي از آشناهامون يه بي‌بي داشته، همه‌اش ازش خاطره ميگه، اينم يكيش:
«كارهايي كه خدا مي‌كنه اگه آدما بكنن، سنگسارشون مي‌كنن»
راست مي‌گفته‌ ها!

2 comments:

مرثا said...

این آشناهاتون مامان من نیست؟ آخه مامان منم همش از بی بی خدا بیامرزش میگه. آخر سر ما به این نتیجه رسیدیم که فامیلیه بی بی خدا بیامرزه...

ذغال سنگ said...

یعنی خدا هم به عنف تجاوز کرده؟