خدا توفيق نداد

Saturday, November 7, 2009

قسمت نبود توي اين اغتشاشات، شلوغ- پلوغ بشه، چهارتا دختر رو بغل كنيم و از مهلكه نجاتشون بديم!

4 comments:

میم said...

زانو درد نصیبمون شد ولی، آخ..!

میم said...

پرفکت

Anonymous said...

دیکه قرار نشد با نوشتن چرندیات و خود شیرینی به هر قیمتی بخوایم ارزش این جنبش رو پایین بیاریم. من نه به خشک بودن اعتقاد دارم ونه مذهبی هستم.اما بهتر ه با هر چیزی شوخی نکنیم.ضمنا قصد جسارت هم ندارم.

مرثا said...

هه هه. خدا جوونایی مثل شما رو برای این مملکت نگه داره...