از مُد رفته

Sunday, November 29, 2009

گذشت اون زماني كه خدا توي همين دنيا گناهكارها رو به سزاي اعمال‌شون مي‌رسوند، براي همين الان همه با خيال راحت مشغولن!