فارسي وان- 3

Saturday, November 28, 2009

شش درو بستي نمكي...
(هنرپيشه اندكي مكث مي‌كند و بعد با حالتي عبرت‌انگيز اضافه مي‌كند)
يه درو نبستي نمكي...!

1 comments:

مممد said...

فکر کنم وبلاگ منو تحریم کردن! همه با هم دیگه کامنت نمیدن
تو هم امثال حکم داری که!!