توصيه به فرهنگستان زبان

Saturday, November 14, 2009

حالا بياين يه لطفي بكنين و بعد از سالها، اسم «تمبر» رو به «تمر» تغيير بدين تا هم نوشتنش راحت باشه و هم تلفظش!

0 comments: