خدا رو شكر كه اين دو مساله هم حل شد

Tuesday, November 3, 2009

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از برخی اشتباهات چندین ساله در ثبت برخی رویدادهای مهم تاکید کرد: از جمله آن روز 18 محرم است که تا کنون به عنوان روز تغییر قبله مسلمین از بیت‌المقدس به مکه مکرمه از آن یاد می‌شد اما تاریخ صحیح آن 15 رجب است و این در تقویم سال آينده خواهد آمد. اشتباه دیگری که صورت گرفته درباره سالروز شهادت سیدعلی اندرزگو است که تا کنون 22 آبان بوده حال اینکه تاریخ صحیح آن 2 شهریور است و این مورد نیز در تقویم سال 89 خواهد آمد.