يكي از معضلات اين روزهام

Wednesday, November 18, 2009

مدتهاست دارم دنبال يه كلمه جديد براي نشون دادن خنده‌ي از ته دل مي‌گردم، به جاي «ها ها» و «ياه ياه» و «قاه قاه» و «هار و هار» و...! چي پيشنهاد مي‌دين؟