مملكته داريم؟!

Tuesday, November 3, 2009

پدرت درمياد تا در يه پاكت سس يك نفره رو باز كني، آخرش بايد با دندون جرش بدي! مملكته داريم؟!
.
.
.
توضيح تيتر: وبلاگ باحاليه، مي تونم منم توش بنويسم؟

0 comments: