عكاس وظيفه شناس

Tuesday, November 10, 2009

- خوب حالا نيمرخ بده به دوربين... خوبه. حالا پشت كن به دوربين و سنگ رو پرتاب كن... خوبه. حالا انگشتات رو وي كن، ماسكت رو ببر بالاتر كه شناخته نشي... خوبه. حالا فرار كن و از پشت برگرد به دوربين نگاه كن... عالي شد... عكس هاي خوبي شد، حالا بريم هفت تير كه الان اغتشاش شروع ميشه و نمي تونيم اونجا عكسِ خوب بگيريم...!

0 comments: