الله اكبر بعدي رو بلندتر بگو

Tuesday, December 1, 2009

شبا كه ما بيداريم، آقا پليسه مي‌خوابه...
.
.
.
ولي به‌جاش نيروي مردمي بسيج دائم‌البيدار و آماده به حمله مي‌باشد!

0 comments: