فارسي را پاس بداريم- هفت

Thursday, November 19, 2009

تلفظ اين كلمه براي من مصيبته:
Favorite
از اون بدتر اينكه لعنتي دو جور نوشته ميشه:
Favourite
فكر نكنم تا آخر عمر بفهمم چه جوري خونده ميشه!

0 comments: