از سري قوانين مورفي عليه‌الرحمه

Monday, November 16, 2009

مدتيه كشف كردم كه بدنم از خودش نوعي پارازيت ساطع مي‌كنه! چون تا وقتي كنار گوشي موبايل نشستم، حتا اگه يك شبانه‌روز باشه هم كسي زنگ نمي‌زنه، ولي كافيه دو دقيقه برم توالت تا بيست تا اسمس و ده تا ميس كال برام بيفته!