جيش شماره يك و دو

Saturday, November 14, 2009

- مامان... جيشم داره مي‌ريزه...
+ مامان، منم جيشم داره مي‌افته!

0 comments: